Gemeente Zaanstad over pseudonimiseren en depseudonimiseren

Interview: Hoe helpt het pseudonimiseren en depseudonimiseren van persoonsgegevens Gemeente Zaanstad bij data-analyse?

Steeds meer organisaties staan voor de uitdaging om data-analyses uit te voeren met persoonsgegevens binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En steeds vaker wordt gekozen voor het pseudonimiseren van persoonsgegevens. We vroegen Tom Pots, programmamanager Datagestuurd Werken bij Gemeente Zaanstad naar zijn uitdagingen op dit gebied. Welke ervaringen heeft hij inmiddels met het pseudonimiseren van data en wat heeft dit concreet opgeleverd?

Lees meer

Parkeerbeheercongres - Viacryp

Parkeerbeheercongres 2020

Op dinsdag 3 november 2020 vind het parkeerbeheercongres plaats. Dit online congres staat in het teken van visies en ervaringen uitwisselen, kennis vergaren en kennis maken. Om zo beleid in de toekomst goed te kunnen vormgeven en parkeerbeheer efficiënt en effectief uit te voeren.

Lees meer

Pseudonimiseren in de praktijk

Pseudonimiseren in de praktijk

Het proces dat ten grondslag ligt aan het pseudonimiseren van gegevens is vrij technisch, maar het idee kan goed vergeleken worden met auteurs die een boek schrijven onder pseudoniem. De crux is dat niemand weet wie er schuil gaat achter dat pseudoniem. Wanneer persoonlijke gegevens op zo’n manier onherkenbaar worden gemaakt, kunnen organisaties er waardevolle onderzoeken mee doen zonder dat zij risico lopen de privacy van betrokkenen te schenden.

Lees meer
De precaire balans tussen privacy en gemak

De precaire balans tussen privacy en gemak

Het recht om je onbespied te wanen, of dat nu in je eigen huis is of digitaal, is een belangrijk grondrecht. Privacy gaat verder dan alleen wetgeving. We moeten niet alleen kijken naar wat is toegestaan, maar ook naar wat wij als maatschappij wel of niet wenselijk vinden met betrekking tot het gebruik van data.

Lees meer

Artikel ICT Magazine: Zo werkt pseudonimiseren

Een auteur die niet wil dat het publiek weet dat hij een bepaald boek heeft geschreven, gebruikt daarvoor een pseudoniem. Door dat idee te gebruiken in data-analyse, kunnen gegevens uit verschillende databronnen met elkaar worden vergeleken zonder dat de privacy van betrokkenen in het geding komt. Maar hoe werkt dat pseudonimiseren nou onder de motorkap? Edwin Kusters, medeoprichter en directeur van Viacryp, legt het graag uit.

Podcast: op zoek naar privacy

Bestaat privacy nog wel in deze tijd? Folkert Tempelman ging tijdens Let’s Talk Business in gesprek met Edwin Kusters van Viacryp over pseudonimisatie en de etnische kanten van privacy.

Luister hier naar de podcast over de mogelijkheden en ontwikkelingen van pseudonimisatie, opgenomen door New Business Radio.

Nieuwe NEN-norm voor pseudonimisatiediensten - Viacryp

Nieuwe NEN-norm ‘NEN 7524’ voor pseudonimisatiediensten

De Nederlandse Norm (NEN) heeft onlangs de nieuwe norm voor pseudonimisatiedienstverlening gepubliceerd, de ‘NEN 7524’. Als aanbieder van pseudonimisatiediensten heeft Viacryp, samen met andere partijen, bijgedragen aan het opstellen van de nieuwe norm. Deze moet onder andere leiden tot betere patiëntveiligheid en betere samenwerking tussen aanbieders en afnemers van pseudonimisatiediensten.

Lees meer

Artikel: Tevredener klanten in het OV door slim gebruik van data

Organisaties in het OV beschikken over grote hoeveelheden waardevolle data, maar weten dat nog te weinig om te zetten in bruikbare informatie. Deels door onbekendheid met de gevolgen van de AVG-wetgeving. Het pseudonimiseren van persoonsgegevens maakt het mogelijk om, binnen de kaders van de wet, meerwaarde uit bestaande gegevens te halen. Uiteindelijk is de klant de grote winnaar. En gaat het daar niet allemaal om?

Podcast: de kansen van de privacywetgeving

Voor veel data science-projecten lijkt de nieuwe privacywetgeving in de weg te staan. Echter, zo moeten we dit niet zien, zegt Edwin Kusters, technisch directeur bij Viacryp. Volgens Edwin is het glas niet half leeg maar juist half vol. Juist door de AVG gaan bedrijven beter, langer en daardoor scherper nadenken over wat ze met hun dataprojecten willen. En nog belangrijker, door alleen maar die data te vragen aan gebruikers die je echt nodig hebt, wordt datakwaliteit sterk verbeterd.

Luister hier naar de podcast over de kansen van de privacywetging, opgenomen door De Dataloog.

Artikel: de AVG een jaar later – in control over persoonsgegevens dankzij Data Usage Board

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Waar staan we, wat zijn de belangrijkste lessons learned voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en welke slimme oplossingen zijn er inmiddels voorhanden?