Nieuwe NEN-norm voor pseudonimisatiediensten - Viacryp

Nieuwe NEN-norm ‘NEN 7524’ voor pseudonimisatiediensten

De Nederlandse Norm (NEN) heeft onlangs de nieuwe norm voor pseudonimisatiedienstverlening gepubliceerd, de ‘NEN 7524’. Als aanbieder van pseudonimisatiediensten heeft Viacryp, samen met andere partijen, bijgedragen aan het opstellen van de nieuwe norm. Deze moet onder andere leiden tot betere patiëntveiligheid en betere samenwerking tussen aanbieders en afnemers van pseudonimisatiediensten.

Lees meer

Artikel: Tevredener klanten in het OV door slim gebruik van data

Organisaties in het OV beschikken over grote hoeveelheden waardevolle data, maar weten dat nog te weinig om te zetten in bruikbare informatie. Deels door onbekendheid met de gevolgen van de AVG-wetgeving. Het pseudonimiseren van persoonsgegevens maakt het mogelijk om, binnen de kaders van de wet, meerwaarde uit bestaande gegevens te halen. Uiteindelijk is de klant de grote winnaar. En gaat het daar niet allemaal om?

Podcast: de kansen van de privacywetgeving

Voor veel data science-projecten lijkt de nieuwe privacywetgeving in de weg te staan. Echter, zo moeten we dit niet zien, zegt Edwin Kusters, technisch directeur bij Viacryp. Volgens Edwin is het glas niet half leeg maar juist half vol. Juist door de AVG gaan bedrijven beter, langer en daardoor scherper nadenken over wat ze met hun dataprojecten willen. En nog belangrijker, door alleen maar die data te vragen aan gebruikers die je echt nodig hebt, wordt datakwaliteit sterk verbeterd.

Luister hier naar de podcast over de kansen van de privacywetging, opgenomen door De Dataloog.

Artikel: de AVG een jaar later – in control over persoonsgegevens dankzij Data Usage Board

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Waar staan we, wat zijn de belangrijkste lessons learned voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en welke slimme oplossingen zijn er inmiddels voorhanden?

Persbericht - Norm voor pseudonimisatiedienstverlening - Viacryp

Persbericht – Norm voor pseudonimisatiedienstverlening voor commentaar gepubliceerd

Gebruikers en leveranciers van pseudonimisatiediensten hebben gezamenlijk de eisen opgesteld waaraan de dienstverlening moet voldoen. Belanghebbenden kunnen tot 25 mei het normontwerp inzien en van commentaar of suggesties voorzien.

Lees meer

Wat is pseudonimiseren? - Viacryp

Wat is pseudonimiseren?

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is privacy een hot item geworden. Organisaties nemen de nodige maatregelen en in dat kader hoor je steeds vaker de term ‘pseudonimiseren’ voorbijkomen. Wat is pseudonimiseren nu precies?

Lees meer

Hoe maak je data-analyse ook onder de nieuwe privacywetgeving (AVG) mogelijk? - Viacryp

Hoe maak je data-analyse ook onder de nieuwe privacywetgeving (AVG) mogelijk?

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet heeft voor zowel de publieke sector als voor de private sector grote gevolgen. De behoefte naar data-analyse is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de meerwaarde om te sturen op uitkomsten van data-analyse wordt steeds zichtbaarder. De grote vraag is dan ook: Hoe maak je data-analyse ook onder de nieuwe privacywetgeving mogelijk?

Lees meer

Pseudonimisering: zelf doen of uitbesteden - Viacryp

Pseudonimisering: zelf doen of uitbesteden?

Het zal inmiddels bij iedereen bekend zijn: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In mijn werk als privacy-consultant zie ik dat veel organisaties aan het worstelen zijn met het treffen van de juiste maatregelen. Nog los daarvan, blijkt een van de grote uitdagingen te zijn: hoe zorg je dat iedereen in de organisatie zich aan die maatregelen houdt en vooral: blijft houden? Het overgrote deel van de medewerkers is al druk genoeg met het uitvoeren van eigen taken en processen. Er blijft daardoor onvoldoende tijd en focus over om rekening te kunnen houden met alle privacyregels.

Lees meer

Wat is het verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren - Viacryp

Wat is het verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren?

Over deze vraag heb ik de laatste jaren al menig discussie mogen voeren. Tegenwoordig begin ik met een tegenvraag: “Waarom is dat relevant om te weten?”. In bijna alle gevallen blijkt de vraagsteller op zoek naar bevestiging dat geanonimiseerde data niet onder de privacywet valt en gepseudonimiseerde data wel.

Lees meer

Artikel: Kansen en uitdagingen rondom datagedreven sturing

Dit interview met Edwin Kusters is op 19 mei 2018 verschenen in de special Digitalisering van de publieke sector van Pulse Media Group, gedistribueerd bij Elsevier Weekblad.