Pseudonimisering: zelf doen of uitbesteden - Viacryp

Pseudonimisering: zelf doen of uitbesteden?

Het zal inmiddels bij iedereen bekend zijn: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In mijn werk als privacy-consultant zie ik dat veel organisaties aan het worstelen zijn met het treffen van de juiste maatregelen. Nog los daarvan, blijkt een van de grote uitdagingen te zijn: hoe zorg je dat iedereen in de organisatie zich aan die maatregelen houdt en vooral: blijft houden? Het overgrote deel van de medewerkers is al druk genoeg met het uitvoeren van eigen taken en processen. Er blijft daardoor onvoldoende tijd en focus over om rekening te kunnen houden met alle privacyregels.

Lees meer

Artikel: Kansen en uitdagingen rondom datagedreven sturing

Dit interview met Edwin Kusters is op 19 mei 2018 verschenen in de special Digitalisering van de publieke sector van Pulse Media Group, gedistribueerd bij Elsevier Weekblad.

Viacryp neemt deel aan round table over innovatie

Op vrijdag 20 april neemt Viacryp deel aan een door de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) georganiseerde round table.

Lees meer

Gevolgen privacywet voor de publieke sector

Voor de publieke sector en zeker voor gemeenten heeft de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), grote gevolgen. De behoefte naar data-analyse voor maatschappelijke doelen is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de meerwaarde om te sturen op uitkomsten van data-analyse wordt steeds zichtbaarder. Welke aanpassingen in de werkwijze vraagt de nieuwe privacywetgeving van gemeenten?

Lees meer

Viacryp op jb Lorenz Ontmoetingsdag Sociaal Domein

Ook in 2018 organiseert jb Lorenz weer de jaarlijkse ontmoetingsdag sociaal domein, deze keer op 9 maart 2018 bij De Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch.

Lees meer

Artikel: Privacy als verdienmodel

ICT/magazine heeft een artikel gepubliceerd over privacy als verdienmodel. In het artikel worden meerdere verdienmodellen besproken, waarbij van de nood (beperkingen door regels) een deugd wordt gemaakt met Privacy Enhanced Technology. Viacryp wordt genoemd als een mooi voorbeeld waarbij een privacy-oplossing waarde kan toevoegen.

 

Downloads - Viacryp

DNV-GL Conformiteitsverklaring voor Viacryp

Viacryp heeft in september 2017 wederom een conformiteitsverklaring ontvangen van certificatie-instelling DNV-GL. De audit is uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlands recht en de NEN-EN-ISO 19011 (nl) Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsytemen.

Lees meer

Heliview Data Privacy Congres - Viacryp

Heliview Data Privacy congres

Op 21 september 2017 is Viacryp als partner aanwezig op het Data Privacy Congres van Heliview. Het congres zal plaatsvinden in het Hart van Holland in Nijkerk.

Lees meer

Naamswijziging: Pseudonimiseer wordt Viacryp

Pseudonimiseer wordt Viacryp

Vanaf 1 juli 2017 gaat Pseudonimiseer B.V. verder onder de nieuwe naam Viacryp B.V. Viacryp, een anagram van privacy, staat voor privacybescherming bij data-analyse.

Lees meer

Viacryp met jb Lorenz op VNG Jaarcongres - Viacryp

Viacryp met JB Lorenz op VNG Jaarcongres

Op dinsdag 13 en woensdag 14 juni is Viacryp samen met jb Lorenz als exposant aanwezig op het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lees meer