Persoonsgegevens pseudonimiseren

Onze basisdienst bestaat uit het pseudonimiseren van persoonsgegevens. Hiervoor passen we de principes van onomkeerbare pseudoniemen en indikken van gedrag toe. De gepseudonimiseerde gegevens zijn de bron voor verdere verwerking door onze opdrachtgevers.

Realtime pseudonimiseren

Als Trusted Third Party kunnen wij uw gegevens realtime en direct vanaf de bron pseudonimiseren. Hierdoor beschikt u nergens in uw proces over leesbare persoonsgegevens.

Deze methode is, door onze gevalideerde proces en technieken, conform de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt aan vakkundige pseudonimisering. Realtime pseudonimiseren kan onder andere worden ingezet voor location based services en fraudepreventie.

Realtime pseudonimiseren - Viacryp

Trusted Third Party

Als Trusted Third Party hebben we geen belang bij de inhoud van de data. Door verschillende vormen van versleuteling is de data voor ons niet in te zien. Afgezien van de betekenisloze pseudoniemen bewaren we geen versleutelde gegevens.

De pseudoniemen slaan we voor een afgesproken periode op, om bij een volgende levering binnen dezelfde verwerkingsstraat dezelfde pseudoniemen te kunnen uitleveren. Dit maakt het voor onze klanten mogelijk historische analyses te doen of gegevens te archiveren, ook na afloop van de wettelijke bewaartermijn.

Het grote voordeel van de inzet van een Trusted Third Party voor het pseudonimiseren van data, is dat u aan al uw stakeholders (zoals toezichthouder en klanten) eenvoudig kunt aantonen dat pseudonimisering technisch op de juiste manier gebeurt en het proces buiten de invloedsfeer van uw organisatie plaatsvindt.

Door het inzetten van een Trusted Third Party kunnen analyses met persoonsgerelateerde data van verschillende organisaties gecombineerd worden, met respect voor privacy.

Persoonsgegevens depseudonimiseren

Het proces van pseudonimiseren kan in uitzonderlijke gevallen omkeerbaar worden ingericht. Dit betekent dat de data met behulp van de sleutel weer omzetbaar is naar de oorspronkelijke (herleidbare) persoonsgegevens. Dit kan worden gebruikt op het moment dat uit de analyses opmerkelijke resultaten zichtbaar worden en er op persoons- of objectniveau moet worden gehandeld. Of het belang van depseudonimiseren onder specifieke omstandigheden verdedigbaar is, vraagt een zorgvuldige integrale afweging.

Wat is de toegevoegde waarde van pseudonimiseren?

  • Veilig

    U minimaliseert de gevolgen bij een datalek en onrechtmatig gebruik.

  • Rechtmatig

    U voldoet aan wet- & regelgeving.

  • Analyse

    U heeft de mogelijkheid om data uit verschillende bronnen te koppelen.

Wilt u meer weten over het pseudonimiseren van persoonsgegevens via een Trusted Third Party? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.