Downloads - Viacryp

Downloads

  • Dienstverlening Viacryp

    Beschrijving van de diensten die Viacryp biedt om veilig en gecontroleerd persoonsgegevens te pseudonimiseren.

  • Auditraamwerk Viacryp

    Beschrijving van het auditraamwerk van Viacryp. Door audits uit te voeren op basis van dit raamwerk wil Viacryp haar rol als onafhankelijke Trusted Third Party bevestigen en aantonen dat zij op een veilige en gecontroleerde wijze persoons- en gedragsgegevens verwerkt.

  • Conformiteitsverklaring Viacryp

    Verklaring van DNV-GL dat Viacryp voldoet aan de auditcriteria met betrekking tot gerealiseerde technologie, de getroffen beheersmaatregelen rond de cryptografische systemen en (beheer)processen voor de generieke pseudonimisering van persoonsgegevens.