Persbericht - Norm voor pseudonimisatiedienstverlening - Viacryp

Persbericht – Norm voor pseudonimisatiedienstverlening voor commentaar gepubliceerd

Gebruikers en leveranciers van pseudonimisatiediensten hebben gezamenlijk de eisen opgesteld waaraan de dienstverlening moet voldoen. Belanghebbenden kunnen tot 25 mei het normontwerp inzien en van commentaar of suggesties voorzien.

Lees meer

Wat is pseudonimiseren? - Viacryp

Wat is pseudonimiseren?

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is privacy een hot item geworden. Organisaties nemen de nodige maatregelen en in dat kader hoor je steeds vaker de term ‘pseudonimiseren’ voorbijkomen. Wat is pseudonimiseren nu precies?

Lees meer

Hoe maak je data-analyse ook onder de nieuwe privacywetgeving (AVG) mogelijk? - Viacryp

Hoe maak je data-analyse ook onder de nieuwe privacywetgeving (AVG) mogelijk?

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet heeft voor zowel de publieke sector als voor de private sector grote gevolgen. De behoefte naar data-analyse is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de meerwaarde om te sturen op uitkomsten van data-analyse wordt steeds zichtbaarder. De grote vraag is dan ook: Hoe maak je data-analyse ook onder de nieuwe privacywetgeving mogelijk?

Lees meer

Pseudonimisering: zelf doen of uitbesteden - Viacryp

Pseudonimisering: zelf doen of uitbesteden?

Het zal inmiddels bij iedereen bekend zijn: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In mijn werk als privacy-consultant zie ik dat veel organisaties aan het worstelen zijn met het treffen van de juiste maatregelen. Nog los daarvan, blijkt een van de grote uitdagingen te zijn: hoe zorg je dat iedereen in de organisatie zich aan die maatregelen houdt en vooral: blijft houden? Het overgrote deel van de medewerkers is al druk genoeg met het uitvoeren van eigen taken en processen. Er blijft daardoor onvoldoende tijd en focus over om rekening te kunnen houden met alle privacyregels.

Lees meer

Wat is het verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren - Viacryp

Wat is het verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren?

Over deze vraag heb ik de laatste jaren al menig discussie mogen voeren. Tegenwoordig begin ik met een tegenvraag: “Waarom is dat relevant om te weten?”. In bijna alle gevallen blijkt de vraagsteller op zoek naar bevestiging dat geanonimiseerde data niet onder de privacywet valt en gepseudonimiseerde data wel.

Lees meer

Artikel: Kansen en uitdagingen rondom datagedreven sturing

Dit interview met Edwin Kusters is op 19 mei 2018 verschenen in de special Digitalisering van de publieke sector van Pulse Media Group, gedistribueerd bij Elsevier Weekblad.

Viacryp neemt deel aan round table over innovatie

Viacryp neemt deel aan round table over innovatie

Op vrijdag 20 april 2018 neemt Viacryp deel aan een door de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) georganiseerde round table.

Lees meer

Gevolgen privacywet voor de publieke sector - Viacryp

Gevolgen privacywet voor de publieke sector

Voor de publieke sector en zeker voor gemeenten heeft de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), grote gevolgen. De behoefte naar data-analyse voor maatschappelijke doelen is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de meerwaarde om te sturen op uitkomsten van data-analyse wordt steeds zichtbaarder. Welke aanpassingen in de werkwijze vraagt de nieuwe privacywetgeving van gemeenten?

Lees meer

JB Lorenz ontmoetingsdag sociaal domein - Viacryp

Viacryp op jb Lorenz Ontmoetingsdag Sociaal Domein

Ook in 2018 organiseert jb Lorenz weer de jaarlijkse ontmoetingsdag sociaal domein, deze keer op 9 maart 2018 bij De Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch.

Lees meer

Artikel: Privacy als verdienmodel

ICT/magazine heeft een artikel gepubliceerd over privacy als verdienmodel. In het artikel worden meerdere verdienmodellen besproken, waarbij van de nood (beperkingen door regels) een deugd wordt gemaakt met Privacy Enhanced Technology. Viacryp wordt genoemd als een mooi voorbeeld waarbij een privacy-oplossing waarde kan toevoegen.