Wat is pseudonimiseren? - Viacryp

Wat is pseudonimiseren?

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is privacy een hot item geworden. Organisaties nemen de nodige maatregelen en in dat kader hoor je steeds vaker de term ‘pseudonimiseren’ voorbijkomen. Wat is pseudonimiseren nu precies?

Lees meer

Hoe maak je data-analyse ook onder de nieuwe privacywetgeving (AVG) mogelijk? - Viacryp

Hoe maak je data-analyse ook onder de nieuwe privacywetgeving (AVG) mogelijk?

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet heeft voor zowel de publieke sector als voor de private sector grote gevolgen. De behoefte naar data-analyse is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de meerwaarde om te sturen op uitkomsten van data-analyse wordt steeds zichtbaarder. De grote vraag is dan ook: Hoe maak je data-analyse ook onder de nieuwe privacywetgeving mogelijk?

Lees meer

Pseudonimisering: zelf doen of uitbesteden - Viacryp

Pseudonimisering: zelf doen of uitbesteden?

Het zal inmiddels bij iedereen bekend zijn: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In mijn werk als privacy-consultant zie ik dat veel organisaties aan het worstelen zijn met het treffen van de juiste maatregelen. Nog los daarvan, blijkt een van de grote uitdagingen te zijn: hoe zorg je dat iedereen in de organisatie zich aan die maatregelen houdt en vooral: blijft houden? Het overgrote deel van de medewerkers is al druk genoeg met het uitvoeren van eigen taken en processen. Er blijft daardoor onvoldoende tijd en focus over om rekening te kunnen houden met alle privacyregels.

Lees meer

Wat is het verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren - Viacryp

Wat is het verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren?

Over deze vraag heb ik de laatste jaren al menig discussie mogen voeren. Tegenwoordig begin ik met een tegenvraag: “Waarom is dat relevant om te weten?”. In bijna alle gevallen blijkt de vraagsteller op zoek naar bevestiging dat geanonimiseerde data niet onder de privacywet valt en gepseudonimiseerde data wel.

Lees meer