Pseudonimisering – toepassingen en projecten

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijke factor in het Big Data-tijdperk: profilering van klanten en burgers spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven. Zo kunnen verzekeraars fraude opsporen door persoonlijke informatie met relevante partijen te delen. Om de privacy te waarborgen wordt deze informatie echter gefilterd, zodat alleen relevante persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Aan de hand van praktische voorbeelden tonen onze projecten aan hoe belangrijk de bescherming van persoonsgegevens is en op welke wijze Viacryp ervoor zorgt dat deze gewaarborgd wordt conform de voorwaarden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ervaar 8 weken lang het gemak van pseudonimisering via een Trusted Third Party!