AVG-advies

Viacryp biedt AVG-advies met betrekking tot de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Samen met onze partners adviseren wij over de te nemen maatregelen om als organisatie te voldoen aan de eisen van de AVG. Dit betreft zowel de technische maatregelen als de organisatorische en procesmaatregelen.

Integratie met dataplatforms

De pseudonimiseringsdienst kan worden geïntegreerd met een bestaand dataplatform.

Hierdoor wordt het pseudonimiseringsproces vast onderdeel van de bestaande dataprocessen.

Op voorhand pseudonimiseren

Door data op voorhand te pseudonimiseren wordt de kans op negatieve gevolgen na een datalek of onrechtmatige verwerking geminimaliseerd terwijl de data wel maximaal bruikbaar is voor analyse- en onderzoeksdoeleinden.

In een groot deel van de gevallen zal pseudonimiseren afdoende zijn omdat er geen herleidbare persoonsgegevens voor de analyse benodigd zijn.

Heeft u behoefte aan AVG-advies met betrekking tot de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.