Privacyverklaring - Viacryp

Privacyverklaring

Uw privacy is van groot belang voor Viacryp. Graag informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Privacywetgeving – de ‘cookiewet’

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics-gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacywetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy-instellingen van Google Analytics

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘viacryp’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Viacryp en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Viacryp en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Viacryp is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

Viacryp voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies

Op de website van Viacryp worden naast het Analytics-cookie geen andere cookies gebruikt.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van Viacryp zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Viacryp BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Indien u ons uw e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden danwel u op de hoogte te houden van onze events. Voor de uitvoering hiervan kunnen wij gebruik maken van andere partijen die daarbij als bewerker namens Viacryp handelen. Indien u aangeeft niet langer prijs te stellen op deze informatie, zullen wij dit vastleggen en uw gegevens niet langer gebruiken.

Viacryp behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens over te dragen, in het geval dat we alle of een deel van onze zakelijke activiteiten of middelen verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of faillissement). Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet- of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Hyperlinks

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Viacryp van toepassing is op de activiteiten die u op deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Beveiliging

Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan Viacryp puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes.

Wijziging van deze voorwaarden

Alle wijzigingen in de manier waarop Viacryp gebruik maakt van persoonlijke informatie zullen worden opgenomen in deze privacyverklaring en op deze wijze bekend worden gemaakt. Indien u vragen heeft over de privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met info@viacryp.eu.

Vragen over uw gegevens

Voor vragen over, of correcties op de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact opnemen met info@viacryp.eu. Houdt u er hierbij rekening mee dat, afhankelijk van de vraag, wij vast moeten stellen of het daadwerkelijk uw eigen gegevens betreft voordat wij antwoord kunnen geven.