Nieuwe NEN-norm voor pseudonimisatiediensten - Viacryp

Nieuwe NEN-norm ‘NEN 7524’ voor pseudonimisatiediensten

De Nederlandse Norm (NEN) heeft onlangs de nieuwe norm voor pseudonimisatiedienstverlening gepubliceerd, de ‘NEN 7524’. Als aanbieder van pseudonimisatiediensten heeft Viacryp, samen met andere partijen, bijgedragen aan het opstellen van de nieuwe norm. Deze moet onder andere leiden tot betere patiëntveiligheid en betere samenwerking tussen aanbieders en afnemers van pseudonimisatiediensten.

Lees meer

Artikel: Tevredener klanten in het OV door slim gebruik van data

Organisaties in het OV beschikken over grote hoeveelheden waardevolle data, maar weten dat nog te weinig om te zetten in bruikbare informatie. Deels door onbekendheid met de gevolgen van de AVG-wetgeving. Het pseudonimiseren van persoonsgegevens maakt het mogelijk om, binnen de kaders van de wet, meerwaarde uit bestaande gegevens te halen. Uiteindelijk is de klant de grote winnaar. En gaat het daar niet allemaal om?

Podcast: de kansen van de privacywetgeving

Voor veel data science-projecten lijkt de nieuwe privacywetgeving in de weg te staan. Echter, zo moeten we dit niet zien, zegt Edwin Kusters, technisch directeur bij Viacryp. Volgens Edwin is het glas niet half leeg maar juist half vol. Juist door de AVG gaan bedrijven beter, langer en daardoor scherper nadenken over wat ze met hun dataprojecten willen. En nog belangrijker, door alleen maar die data te vragen aan gebruikers die je echt nodig hebt, wordt datakwaliteit sterk verbeterd.

Luister hier naar de podcast over de kansen van de privacywetging, opgenomen door De Dataloog.

Artikel: de AVG een jaar later – in control over persoonsgegevens dankzij Data Usage Board

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Waar staan we, wat zijn de belangrijkste lessons learned voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en welke slimme oplossingen zijn er inmiddels voorhanden?

Persbericht - Norm voor pseudonimisatiedienstverlening - Viacryp

Persbericht – Norm voor pseudonimisatiedienstverlening voor commentaar gepubliceerd

Gebruikers en leveranciers van pseudonimisatiediensten hebben gezamenlijk de eisen opgesteld waaraan de dienstverlening moet voldoen. Belanghebbenden kunnen tot 25 mei het normontwerp inzien en van commentaar of suggesties voorzien.

Lees meer

Artikel: Kansen en uitdagingen rondom datagedreven sturing

Dit interview met Edwin Kusters is op 19 mei 2018 verschenen in de special Digitalisering van de publieke sector van Pulse Media Group, gedistribueerd bij Elsevier Weekblad.

Viacryp neemt deel aan round table over innovatie

Viacryp neemt deel aan round table over innovatie

Op vrijdag 20 april neemt Viacryp deel aan een door de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) georganiseerde round table.

Lees meer

Gevolgen privacywet voor de publieke sector - Viacryp

Gevolgen privacywet voor de publieke sector

Voor de publieke sector en zeker voor gemeenten heeft de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), grote gevolgen. De behoefte naar data-analyse voor maatschappelijke doelen is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de meerwaarde om te sturen op uitkomsten van data-analyse wordt steeds zichtbaarder. Welke aanpassingen in de werkwijze vraagt de nieuwe privacywetgeving van gemeenten?

Lees meer

Artikel: Privacy als verdienmodel

ICT/magazine heeft een artikel gepubliceerd over privacy als verdienmodel. In het artikel worden meerdere verdienmodellen besproken, waarbij van de nood (beperkingen door regels) een deugd wordt gemaakt met Privacy Enhanced Technology. Viacryp wordt genoemd als een mooi voorbeeld waarbij een privacy-oplossing waarde kan toevoegen.

 

Downloads - Viacryp

DNV-GL Conformiteitsverklaring voor Viacryp

Viacryp heeft in september 2017 wederom een conformiteitsverklaring ontvangen van certificatie-instelling DNV-GL. De audit is uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlands recht en de NEN-EN-ISO 19011 (nl) Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsytemen.

Lees meer