Persbericht – Norm voor pseudonimisatiedienstverlening voor commentaar gepubliceerd

Persbericht - Norm voor pseudonimisatiedienstverlening - Viacryp

Gebruikers en leveranciers van pseudonimisatiediensten hebben gezamenlijk de eisen opgesteld waaraan de dienstverlening moet voldoen. Belanghebbenden kunnen tot 25 mei het normontwerp inzien en van commentaar of suggesties voorzien.

Wat doet een pseudonimisatiedienst?

Om zorggegevens ethisch en wettelijk verantwoord te mogen gebruiken voor onderzoek worden de gegevens gepseudonimiseerd. Dit betekent dat een vertrouwde onafhankelijke partij de gegevens verwijdert die herleidbaar zijn tot de patiënt en deze vervangt door een pseudocode. Voor onderzoekers en epidemiologen zijn deze gegevens interessant, bijvoorbeeld om de trends in ziekteprevalentie te bepalen of het effect van gezondheidsprogramma´s te monitoren.

Ontwerp NEN 7524 Pseudonimisatiedienstverlening

Het doel is van de norm is:

  • privacy voor de patiënten te respecteren;
  • beschikbaarheid van de gegevens over langere tijd veilig te stellen;
  • transparantie en betrouwbaarheid van de diensten te verbeteren;
  • overstappen naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.

Commentaar en suggesties

Tot 25 mei kunt u het normontwerp inkijken en commentaar leveren, via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie van uw naam, organisatie en e/mail adres krijgt u toegang tot de norm. Per paragraaf kunt u aangeven waarom u de tekst wilt verbeteren en hoe de nieuwe tekst er volgens u uit moet zien.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Marlou Bijlsma, consultant, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Informatievoorziening in de zorg‘ bevordert de ontwikkeling en adoptie van normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg op basis van Europese (CEN) en mondiale (ISO) ontwikkelingen. een mail naar zw@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl