Jaarcongres ECP 2016

Jaarcongres ECP - Viacryp

Op donderdag 17 november 2016 spreekt Viacryp samen met de Gemeente Amsterdam op het jaarcongres ECP, georganiseerd door het Platform voor de Informatiesamenleving.

Pseudonimiseren in de praktijk

Edwin Kusters (Viacryp) en Jeroen Grooten (Gemeente Amsterdam) spreken over de praktische uitwerking van de (aankomende) privacyregelgeving. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt pseudonimiseren actief gestimuleerd. In deze sessie wordt ingegaan op hoe dit door verschillende partijen nu al in de praktijk succesvol wordt toegepast en waarom dit waardevol is. De Gemeente Amsterdam zal tijdens de sessie ingaan op een eigen klantcase.

Over het congres

Al sinds 1998 organiseert ECP jaarlijks een congres over de uiteenlopende ontwikkelingen in de informatiesamenleving. Inmiddels heeft dit congres een stevig imago opgebouwd en een eigen plek verworden in ‘digitaal Nederland’. Het Jaarcongres ECP is waardevol als ontmoetingsplaats en dient als platform voor meer dan 700 bezoekers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Het thema voor 2016 is: De volwassen informatiesamenleving – het nieuwe normaal.

Website Jaarcongres ECP 2016