Samenwerking Viacryp en jb Lorenz

Samenwerking Viacryp en jb Lorenz - Viacryp

Viacryp en jb Lorenz bundelen kennis en expertise voor veilige verwerking van persoonsgegevens binnen de publieke sector.

Op 25 november 2016 hebben Viacryp en jb Lorenz officieel hun samenwerking bekrachtigd. Deze samenwerking stelt gemeenten, maar ook andere partijen in het sociaal domein, in staat om veilig en gecontroleerd persoonsgegevens te verwerken ten bate van analyses.

Middels deze samenwerking wordt invulling gegeven aan de eisen die de wet stelt voor wat betreft organisatorische en technische maatregelen en wordt voorkomen dat direct herleidbare persoonsgegevens verspreid worden. Met respect voor de privacy van betrokkenen kunnen gemeenten op basis van deze analyses betere keuzes maken bij het organiseren van zorg en ondersteuning en de resultaten van die keuzes meten en monitoren.