Viacryp op jb Lorenz Ontmoetingsdag Sociaal Domein

JB Lorenz ontmoetingsdag sociaal domein - Viacryp

Ook in 2018 organiseert jb Lorenz weer de jaarlijkse ontmoetingsdag sociaal domein, deze keer op 9 maart 2018 bij De Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch.

Niemand kan zonder de ander, samenwerking is de sleutel voor succes in het sociaal domein!

2018 is het vierde jaar sinds de decentralisatie en de vorming van het sociaal domein. En het eerste jaar dat er gemeenteraadsverkiezingen gaan plaatsvinden. De andere (landelijke) stelsels ervaren nu ten volle de effecten van de decentralisatie van Jeugdwet, Wmo2015 en de Participatiewet. Alles is in beweging en we zijn alleen zeker van de onzekerheid. Mooie tijden waarin van alles gebeurt!

Tijdens de relatiedag is er veel ruimte voor inspiratie, interactie en vooral zelf aan de slag. Jb Lorenz heeft daarom aan Viacryp gevraagd om samen een workshop te verzorgen. Eind 2016 hebben Viacryp en jb Lorenz hun kennis en expertise gebundeld in een formele samenwerking met als doel een veilige verwerking van persoonsgegevens binnen de publieke sector.

Workshop: AVG – Privacy en goed samenwerken kan wel!

In deze praktische workshop wordt vooral gekeken naar werkwijzen die het wel mogelijk maken om – met als vertrekpunt de nieuwe AVG – samen met andere instellingen en partijen te werken voor één inwoner, een client, één gezin. We maakten immers vaak mee dat, met verwijzing naar privacy, informatie niet met elkaar kon worden gedeeld; terecht of onterecht, dat mag niet opnieuw gebeuren. We zoeken samen met de deelnemers naar werkwijzen die het samenwerken versterken, ondersteunen en die passen bij de nieuwe regels.

Meer informatie over de Ontmoetingsdag Sociaal Domein is te vinden op de webstie van jb Lorenz.