Artikel: Tevredener klanten in het OV door slim gebruik van data

Organisaties in het OV beschikken over grote hoeveelheden waardevolle data, maar weten dat nog te weinig om te zetten in bruikbare informatie. Deels door onbekendheid met de gevolgen van de AVG-wetgeving. Het pseudonimiseren van persoonsgegevens maakt het mogelijk om, binnen de kaders van de wet, meerwaarde uit bestaande gegevens te halen. Uiteindelijk is de klant de grote winnaar. En gaat het daar niet allemaal om?