Privacy Consultancy

Viacryp biedt consultancy aan met betrekking tot haar pseudonimiseringsdiensten. In relatie met privacy governance kunnen we samen met u vaststellen of pseudonimiseren in uw context noodzakelijk en verstandig is.

Daarnaast kunnen wij u samen met onze partners adviseren bij het inrichten van het proces rondom datagebruik. Hiermee bent u volledig in control en is het datagebruik binnen uw organisatie inzichtelijk, controleerbaar en reproduceerbaar.

Integratie met dataplatforms

De pseudonimiseringsdienst kan worden geïntegreerd met een bestaand dataplatform.

Hierdoor wordt het pseudonimiseringsproces vast onderdeel van de bestaande dataprocessen.

Op voorhand pseudonimiseren

Door data op voorhand te pseudonimiseren wordt de kans op negatieve gevolgen na een datalek of onrechtmatige verwerking geminimaliseerd terwijl de data wel maximaal bruikbaar is voor analyse- en onderzoeksdoeleinden.

In 80% van de gevallen zal pseudonimiseren afdoende zijn omdat er geen herleidbare persoonsgegevens voor de analyse benodigd zijn.

Ervaar 8 weken lang het gemak van pseudonimisering via een Trusted Third Party!