DNV Conformiteitsverklaring voor Viacryp

Downloads - Viacryp

Viacryp heeft in september 2017 wederom een conformiteitsverklaring ontvangen van certificatie-instelling DNV. De audit is uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlands recht en de NEN-EN-ISO 19011 (nl) Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsytemen.

Vakkundig gebruik van pseudonimisering

Wij zijn trots dat is vastgesteld dat Viacryp voldoet aan alle auditcriteria met betrekking tot de gerealiseerde technologie, de getroffen beheersmaatregelen rond de cryptografische systemen en (beheer)processen voor de pseudonimisering van persoonsgegevens.

Download de conformiteitsverklaring